Organiziranje i praćenje financijskih transakcija ukupnog poslovanjaPOT sustav omogućuje ažurni pregled i izvještavanje u najkraćem roku

Elementi:

Baza podataka za evidentiranje financijskih transakcija;

Organiziranje vezane financijske dokumentacije;

Analitika- projektna, po kontima, vremenskim razdobljima i drugim kriterijima

SVRHA: osigurava ažurno i precizno financijsko poslovanje, uvid u prihode i rashode, detaljno praćenje potrošnje i stanja po proračunskim linijama, analitiku financijskih podataka, pravovremeno planiranje, izvještavanje u realnom vremenu; skraćuje proces izrade analiza i financijskih izvještaja; rezultira s detaljnim podacima prema odabranim kriterijima za svaki oblik izvještavanja.

Usluge:

Unaprjeđenje IT podrške putem novog softvera (MS Office, Office 365)

Izrada baze za evidenciju transakcija;

Izrada vezane evidencije dokumentacije;

Pregled kriterija za analizu

Izrada alata za analizu prema potrebama naručitelja: projektni proračuni, interne informacije, temeljima knjiženja

 

Opis procesa:

ZM  izrađuje alate baze podataka;

ZM pruža asistenciju pri nabavci i instalaciji besplatnog/subvencioniranog uredskog softvera (MS Office, Office 365) za postavljanje evidencija na cloud.

Naručitelj unosi podatke iz svoje evidencije;

ZM u suradnji s naručiteljem definira kriterije za analizu

Sukladno kriterijima ZM izrađuje alate tj. organizira analizu podataka i oblikuje izvještajne formate

ZM daje upute o korištenju osnovne evidencije i alata za analizu  putem priručnika,  osnovne obuke i tjednim konzultacijama tijekom 2 mjeseca;

Nakon isporuke alata i osnovne obuke ZM  osigurava tjednu podršku u trajanju do pola sata tijekom 2 mjeseca

Dodatno po potrebi ZM daje tehničku podršku za održavanje baze podataka i analitičkih alata kao i upute za korekcije i korištenje.

 

Cijena

Cijena paketa varira ovisno o ostvarenim prihodima naručitelja u prethodnoj godini i definira se sljedećim koeficijentima:

  • 1,00 za promet do 1.500.000 kn
  • 1,2 za promet od  1.500.001 kn do 3.000.000kn;
  • 1,4 za promet iznad 3.000.001 kn

Izrada i ustupanje alata s osnovnom obukom:

6.000 kn

Dodatne jednokratne usluge:

Tehnička podrška: popravak alata - 200 kn

Dodatna informiranja i upute (trajanje do 30 minuta) – 300 kn.

 

Organiziranje i praćenje financijskih transakcija ukupnog poslovanja

POT sustav omogućuje ažurni pregled i izvještavanje u najkraćem roku.

Izdvajamo

Što vam nudimo

In the area of graphical user interfaces (GUI), a tabbed document interface (TDI) or a Tab is one that allows multiple documents to be contained within a single window, using tabs as a navigational widget for switching between sets of documents. It is an interface style most commonly associated with web browsers, web applications, text editors, and preference panes.

GUI tabs are modeled after traditional card tabs inserted in paper files or card indexes (in keeping with the desktop metaphor).

In the area of graphical user interfaces (GUI), a tabbed document interface (TDI) or a Tab is one that allows multiple documents to be contained within a single window, using tabs as a navigational widget for switching between sets of documents. It is an interface style most commonly associated with web browsers, web applications, text editors, and preference panes.

GUI tabs are modeled after traditional card tabs inserted in paper files or card indexes (in keeping with the desktop metaphor).

 
Stručno Profesionalno Brzo Učinkovito Kvalitetno Povoljno

 

Izrada ugovora o radu i aneksa - UORA

Alat olakšava unos promjenjivih varijabli u podloge za izradu ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

SVRHA

Na temelju pripremljene podloge teksta ugovora i aneksa jednostavnim postupkom se podaci iz baze podataka unose u svaku seriju ugovora o radu ili aneksa ugovoru.

Alat omogućuje pregled svih važnih informacija o zapošljavanju, ubrzavaju postupak izrade ugovora, smanjuju mogućnost greški u izradi ugovora i aneksa.

 

Usluge:

Izbori i organiziranje podataka za zaposlenike i elemente ugovora o radu – baza podataka;

Definiranje podloge s tekstom ugovora.

Izrada podloge s poveznicama na bazu podataka

 

Opis procesa:

ZM uz sugestije naručitelja izrađuje bazu podataka za zaposlenike.

Naručitelj priprema tekst podloge za ugovore koje koristi.

ZM priprema podlogu i povezuje je s bazom podataka.

ZM daje obuku i pisane upute za korištenje naručitelju.

Dodatno naručitelj  može zatražiti tehničku podršku za korištenje ili ispravke.

 

Cijena

Cijena paketa do 10 zaposlenika je

1.500 kn

Dodatna tehnička podrška je osigurana, a dodatno se naplaćuje 150 kn po intervenciji.

Pametne radne liste zaposlenika– PLIP

Prikladne su za praćenje potrošnje sati po projektima.

Evidentiraju dnevnu potrošnju, mjesečni postotak utroška sati i utrošak sredstava u odnosu na odobreno

SVRHA: alati omogućuju lakše praćenje utroška rada svih zaposlenika u organizaciji/ projektu; praktičan su alat za mjesečno izvještavanja o obavljenom radu svakog zaposlenika  - radne liste za svaki mjesec rada su pripremljene; informiraju zaposlenike o planiranim udjelima rada po aktivnosti odnosno liniji proračuna.

 

Usluge:

Pregled planiranih sati u okviru projektnih obveza po zaposleniku. Izrada plana utroška vremena u projektnom periodu.

Izrada mjesečnih radnih lista

 

Opis procesa:

Naručitelj daje na uvid ZM plan aktivnosti i odobreni proračun.

ZM izrađuje plan utroška vremena i sredstava za zaposlenika u projektu po mjesecima provedbe.

ZM izrađuje obrasce radnih lista za mjesece provedbe projekta koje sadrže i podatke iz plana.

ZM daje obuku i pisane upute za korištenje obrazaca i analize utroška sati i sredstava.

Naručitelj unosi svoje podatke u radne liste, ažurira i koristi ih nadalje u praćenju rada po projektu.

Dodatno naručitelj  može zatražiti tehničku podršku za korištenje ili ispravke.

 

Cijena

Cijena se određuje za paket do 10 radnih pozicija unutar jednog projekta maksimalnog trajanja od 12 mjeseci uz doplatu za dulje trajanje (50% cijene)

Iznos do 12 mjeseci 3.000, 00 kn

Svakih daljnjih 12 mjeseci 50% cijene.

Dodatna tehnička podrška osigurana je tijekom trajanja projekta, a dodatno se naplaćuje 150 kn po intervenciji.

Izrada detaljne evidencije utroška vremena i sredstava za rad – BAR

Alat omogućuje detaljno praćenje potrošnje sredstava i vremena za plaće. Prikladan je za organizacije s višestrukim izvorima financiranja zaposlenika.

SVRHA – alati omogućuju uvid u trenutno stanje po zaposlenicima, projektnim linijama, projektnim proračunima, utrošenom vremenu. Omogućuju pravovremene prilagodbe proračuna, kontrolu trošenja sredstava i organiziranje zaposlenika.

 

Usluge:

Izrada alata za praćenje/analitiku

Evidentiranje svih radnih mjesta i linija financiranja.

 

Opis procesa:

Naručitelj ustupa sve podatke o radnim mjestima, izvorima za njihovo financiranje kao i periodima zaduženja  i omjerima radnog vremena po proračunima.

ZM unosi podatke u evidenciju i organizira analitičke postupke.

Naručitelj naknadno usklađuje PODATKE

 

Cijena

Cijena paketa do 10 zaposlenika je

6.500 kn

Dodatna tehnička podrška je osigurana, a dodatno se naplaćuje 150 kn po intervenciji.

  • Strateško planiranje
  • Evaluacije projekata i programa
  • Izobrazba po specifičnim temama iz području rada organizacija civilnog društva i upravljanja projektnim ciklusom
  • Izrada internih dokumenata organizacija civilnog društva: pravilnici, upute, sistematizacija radnih mjesta, radne procedure

Cijena se određuje po predviđenom trajanju rada uz prateće troškove.

That's All