• Strateško planiranje
  • Evaluacije projekata i programa
  • Izobrazba po specifičnim temama iz području rada organizacija civilnog društva i upravljanja projektnim ciklusom
  • Izrada internih dokumenata organizacija civilnog društva: pravilnici, upute, sistematizacija radnih mjesta, radne procedure

Cijena se određuje po predviđenom trajanju rada uz prateće troškove.